درمورد LCP بزرگترین المان صفحه چیست؟

معیارهای Largest Contentful Paint (LCP) چست؟

یکی دیگر از معیارهایی که در سنجش سرعت سایت اهمیت فوق‌العاده بالایی دارد با نام Largest Contentful Paint یا به اختصار LCP شناخته می‌شود. این معیار ...